http://www.basakgrup.com/wp-content/uploads/2017/05/5_2016318141347.jpg
http://www.basakgrup.com/wp-content/uploads/2017/04/akciğer-filmi.jpg
Mobil sağlık hizmetleri Başak'ta
http://www.basakgrup.com/wp-content/uploads/2017/04/laboratuvar-3-1.jpg
http://www.basakgrup.com/wp-content/uploads/2017/04/kan-tüpü.jpg

Kaza’nın büyüğü ihmalin küçüğü ile başlar!


Kurumlarımız:


     Her zaman müşterilerinin, çalışanlarının ve toplumun mutluluğunu ön planda tutan BAŞAK GRUP toplumun menfaatine olmayan hiçbir faaliyette bulunmamaya azami özen göstermektedir.

     Krizlerin en derin yaşandığı dönemlerde bile müşteri memnuniyetini ve kaliteyi en üst seviyede sağlamak için; teknolojiye, yenilenmeye ve çalışanlarımıza yaptığımız yatırımlarımızı hiç aksatmadık.

 

iş güvenliği Nedir? Niye Gereklidir?

Son senelerde üzülerek gördüğümüz iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat kalma ya da vefat sonuçlarından dolayı çok önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu, toplumda da bir farkındalık oluşturmuş durumdadır. “İSG” olarak kısaltılan bu kavram, çalışanları korumak adına yapılan uygulamalar ve incelemelerin, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur.

İş güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak gayesiyle alınan önlemler olarak tanımlanabilir. İş sağlığı ve güvenliği bilimi, iş yerlerinde yapılan işin sorunsuz yürütülmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tehlikelerden, çalışanlarının sağlığına zarar getirebilecek şartlardan korunma ve buna ek olarak daha güvenli bir iş ortamı oluşturabilmek amacıyla yapılan disiplinli planlı çalışmaları kapsamaktadır. Genel olarak ise bu bilim, sadece çalışanı koruma konusunu değil: Bununla birlikte iş yerini, bağlı kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi koruma durumunu da kapsamaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı; çalışılan iş yerinde meydana gelebilecek her iş kazası ve meslek hastalığı riskinin oluşmasına karşı önlemler alan ve bu konuda gereken şartları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı bilimsel anlamda tıp, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi alanlarından da faydalanmaktadır. İSG adına temel teşkil eden bir takım kanunlar da, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 506 sayılı SGK kanunu, Türk Ceza Kanunu, çevre mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, sendikalar kanunu gibi kanun ya da mevzuatlar şeklinde sayılabilmektedir.

Bütün risklerden çalışanları koruma görevi işverene verilmiştir. Bu iş hukukunda “işçiyi gözetme borcu” olarak isimlendirilir. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önüne alındığında işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar mevzu bahis olacaktır. Böyle durumlarda iş kazaları üzerine eğitimini bitirmiş ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip iş güvenliği uzmanları, işverenin yükümlü olduğu “işçiyi gözetme borcu” nun yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği dallarında Başak Grup olarak üzerimize düşen vazifeleri eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz.

 


Projelerimizden:Referanslarımızdan:

Teklif