acil durum ve eylem planı 300x118 - Acil Durum Planlaması

ACİL DURUM PLANLAMASI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. ve 12. maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre:

İşveren; iş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi muhtemel olan acil durumların belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır. Uzmanlarımız; iş yerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim, tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir. İş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirir.
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler.
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar.
  • Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar yapar ve tahliye senaryoları hazırlar.
  • Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur.
  • İşin niteliğine göre çalışanlara; koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilk yardım konularında eğitim verir.