ilkyardım eğitimi 300x109 - İlk Yardım Eğitimi

İLK YARDIM EĞİTİMİ

     Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilk yardım denir.

İLK YARDIMDA AMAC NEDİR?

 • Yaşamı koruma ve yaşamın sürdürülmesini sağlama
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama
 • Durumun kötüleşmesini engelleme
 • İyileşmesini kolaylaştırma

İLK YARDIMCININ ÖZELLİKLERİ VE SORUMLULUKLARI

 • Sakin ve telaşsız olmalı.
 • Hastayı sakinleştirmeli.
 • Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını tespit etmeli.
 • Kendi can güvenliğini tehlikeye düşürmemeli.
 • Çevredeki kişileri sağlık kuruluşlarına,  itfaiyeye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.
 • Hastanın durumunu değerlendirerek uygun olan ilk yardıma başlamalı.
 • Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce yetişmesini sağlamalı.

TEMEL UYGULAMALAR

İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemlisi olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri saptayarak güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme: Olay/kaza, olabildiğince seri bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon hattı ( Ücretsiz ) aranarak gerçekleştirilir.

Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ

İlk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı Madde 16 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için 1 kişi, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde her on personel için 1 kişi (bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının) bulundurulması zorunludur.

Müeyyideler: Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımlar uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem uygulanır.

EĞİTİM PLANI

Temel İlk yardım eğitimleri 16 saat, standart ilk yardım eğitimleri 40 saat olmak üzere mevzuatta belirtilen ders başlığı ve içeriklerine göre uzman eğitmenler tarafından belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır.