güvenliği uzmanları 300x188 - İş Güvenliği Uzmanlığı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

     Çalışanların maruz kalabileceği bütün risklerden koruma görevi işverene verilmiştir. Bu iş hukukunda “işçiyi gözetme borcu” olarak isimlendirilir. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önüne alındığında işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar mevzu bahis olacaktır. Böyle durumlarda iş kazaları üzerine eğitimini bitirmiş ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip iş güvenliği uzmanları, işverenin yükümlü olduğu “işçiyi gözetme borcu” nun yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır.

İş kazaları küçük bile olsa büyük kayıplara neden olabilecek risklere gebe olduğundan önüne geçilmelidir. Aksi durumda üretim aksaması, tazminat gibi masrafların oluşması, mazallah can kaybı gibi durumlara sebebiyet verecektir. Bu olumsuzluklar hiçbir şirket, çalışan ve hatta üretimin ulaşacağı müşteri tarafından bile kabul görebilecek durumlar değildir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLERİ

İş güvenliği uzmanları tehlikelerin saptanmasında, tehdit oluşturan unsurlar hakkında fikir sahibi olan çalışanların da düşüncelerini alarak güvenliği sağlamak açısından alınması gereken önlemler hakkında işverene yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Oluşabilecek yangın veya patlamaların tedbirinin önceden alınmış olmasını sağlamak ve doğal afet gibi konularda acil durum planının hazırlanmış olmasını sağlamalıdır.

İş yerinde sağlanan güvenlik çalışmaları ve çalışma ortamının denetim sonuçları uzman tarafından kaydedilmeli, raporlar iş yeri hekimi ile beraber hazırlanmalıdır. Bütün bu çalışmalar sistemli olarak bakım ve kontrole tabi tutulmalı ve uygulamaları yapılmalıdır.

Çalışan personel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek tüm konularda bilgilendirilmelidir. Bunun için uzmanın ait olduğu tehlike sınıfındaki riskleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmiş ve sindirmiş olması gerekir. Çalışanlara yapılan eğitimler belli aralıklarla tekrarlanmalı ve bilgilendirme faaliyetleri işverenin onayına sunularak uygulanması takip edilmelidir. Çalışanların gerekli yerlerde çalışma izni için kullanılacak zorunlu belgelerini hazırlamak da uzmanların görevlerindendir.

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI AMACI

  • Çalışanlara en sağlıklı ortamı sunmak,
  • Çalışanları olumsuz etkenlerden korumak,
  • İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak,
  • İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek,
  • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.