iş yeri hekimi 300x200 - İş Yeri Hekimliği

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

     İş yeri hekimliği belgesine sahip, Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan kişilerdir.  6331 sayılı yasa ile meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazasının hatta en kötüsü işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İş yeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan eğitim kurumlarında eğitim almış ve bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.

İŞ YERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

İş yeri hekimi, sağlık ve güvenlik arasındaki bağı oluşturan bir köprü niteliğindedir. Çalışma ortamı risklerinin uzman hekimler tarafından en aza indirgenmesi için işverenden yapılmasını istediği ödevler asla masraf olarak görülmemelidir. Yapılan çalışmalar sayesinde iş yerinin güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi, gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir kazada ödenecek tazminat, tedavi rehabilitasyon masraflarının önüne geçileceğinden yatırım olarak değerlendirilmelidir. Tedbirler sayesinde kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının da büyük ölçüde önüne geçilmesi işveren için büyük bir artı oluşturacaktır.

  • İşyeri hekiminin öncelikli görevleri mevcut işyerindeki sağlık gözetimini sağlamak, işçilere ve işverene yol göstermektir.
  • Çalışma ortamına ait herhangi bir tasarım eksikliği var ise bu konuda yöneticiyi bilgilendirmek işyeri hekiminin görevidir.
  • Hekim; çalışmalar gerçekleştirilirken personelin kullanacağı koruyucuların seçilmesi, çalışanların sağlık durumlarının incelenmesi ve gözetiminin gerçekleştirilmesi, yapılan iş sebebiyle oluşabilecek stres faktörlerini araştırmak ve çalışanları bundan korumak için gerekli etkinlikleri gerçekleştirmek, çalışanların fiziksel ve psikolojik kapasitelerini tartarak iş ile uyumları hakkında yetkiliye danışmanlık yapmalıdır
  • Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların saptanıp listelenmesi durumları mutlaka hekim tarafından yazılı olarak işverene aktarılmalıdır.
  • Gebelik durumunda olan, önceden iş kazası geçirmiş, 18 yaşından küçük olan gibi özel durumlara sahip çalışanların takibi yakından incelenip koruma altına alınmalıdır ve bu durum risk analizinde hekimin gözetimiyle incelenmelidir.
  • Çalışanların sağlık geçmişinin incelenmesinin yanında giriş, işe dönüş ve periyodik sağlık kontrollerinin düzenli olarak devamının sağlanması ve koruyucu sağlık müdahalelerinin yapılması hekimin görevleri arasındadır.
  • İş yeri Hekimi İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmektedir.

Kurumumuz, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında İş Yeri Hekimi görevlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiştir.