mobil sağlık 300x220 - Mobil Sağlık Hizmetleri

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlarda yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak tanıyan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.

Çalışanların sağlıkları günümüzde yürürlüğe giren yasalarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile iş yerlerine gelen hekimler tarafından sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi ve gerekli tedbirlerin alınması için zemin oluşturacaktır. Bunun yanı sıra aracımız size uygun olan gün ve saatte gelip sağlık taramalarınızın hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Neden Mobil Sağlık Hizmeti?

Firmaların yasal olarak çalışanlarına yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini firmalarınızın çalışma mekanlarında vermekteyiz. Böylece firmaların iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir. Mobil sağlık birimlerimizde görevli uzman iş yeri hekimlerimiz ve sağlık memurlarımız, çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetlerini iş yerinize ulaşan tam donanımlı mobil araçlarımız içerisinde yapmakta ve resmi raporlarını düzenlemektedirler.

Başak Grup olarak, ilgili mevzuat kapsamında belirtilen tüm periyodik muayene hizmetlerini tam donanımlı mobil sağlık araçlarımızla etkin ve hızlı bir şekilde firmalarınıza ulaştırmaktayız.