patlamadan korunma dökümanı 300x199 - Patlamadan Korunma Dökümanı

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI (PKD RAPORU)

     İş yerlerinde yanıcı kimyasal maddelerin (gaz, buhar, sis ve toz) atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu veya herhangi bir tutuşturucu kaynakla teması durumunda tümüyle yanabilen karışımları çalışanlara ve iş yeri güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesine göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Mesleki risklerin önlenmesi, her türlü tedbirin alınması ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” te;

İşveren, patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak zorundadır. (Bu önlemler gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.)

İşverenler, belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD Raporu) hazırlanmasını sağlamakla mükelleftir.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANINDA (PKD);

  • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
  • Alınacak önlemler,
  • Tehlikeli yerlerin belirtilmesi,
  • Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler,
  • Çalışma yerleri, iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu yazılı olarak yer alır.

Yapılan çalışmalar, ölçümler, hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda iş yerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir. Patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yer aldığı PKD raporu hazırlanır.