yangın egitimi 300x51 - Temel Yangın Eğitimi

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. maddesinin (1) c bendinde: İşveren acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu alanda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ile tatbikatlarını yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmasını sağlar.

Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı kararı işletmelerin yangın güvenliği ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi verilmesini ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Tüm işletmeler çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar;

 • Arama, kurtarma ve tahliye,
 • Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İş yerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir.

Amaç: Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu tedbirleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut personeli yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzemesi ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

EĞİTİM KAPSAMI

 • Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü
 • Yanmanın Çeşitleri
 • Yanmanın Ürünleri
 • Yangın Nedir?
 • Yanmanın Tarifi
 • Yangının Oluşum Safhaları
 • Yangının Sınıfları
 • LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usulleri
 • Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele
 • Yangının Çıkış Sebepleri
 • Yangının Etkenleri
 • Yangın Türleri
 • Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
 • Yangın Söndürme Maddeleri
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakım ve Kontrolü
 • Yangın Anında Hareket Tarzı
 • Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
 • Acil Eylem Planları
 • Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları